Пакет Остеопороза

Цена 60 лева

Пакетът включва:
 
Преглед от специалист ендокринолог;
Попълване на въпросник за оценка на риска;
Ултразвук на петна кост, който дава възможност да се прецени доколко сте застрашена от бъдещо развитие на остеопороза.