Пакет Постковид

Цена: 250 лв.
 

Услуга:
Консултация с интернист и по преценка, с втори специалист, според нуждите на пациента
 
Лабораторни изследвания: ПКК с ДКК, ПТ, АПТТ, Фибриноген, Д-димер, Кръвна захар, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ/LDH/, CRP, Феритин, урина- общо изследване
Електрокардиограма, абдоминален ултразвук, рентгенография  (при необходимост) и оксиметрия
 

 

Цена: 250 лв.
 

 
Пакетът включва най-необходимите консултации и изследвания за пациенти, прекарали COVID-19 инфекция.