Пакет Щитовидна жлеза

Пакетни преференциални цени “Щитовидна жлеза“
Цена:  64 лв.
 

Услуга: Брой:
ТSH
 
1
fT4
 
1
fT3 1
TAT
 
1
MAT 1

 

Цена: 64 лв.
 

 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.