Пакет Женски полови хормони

Пакетни преференциални цени “Женски полови хормони“
Цена:  55 лв.
 

Услуга: Брой:
Естрадиол -Estr 1
Лутеинизиращ хормон - LH 1
Фоликулостимулиращ хормон- FSH 1
Пролактин - Prol 1
Тестостерон -Testo 1

 

Цена: 55 лв.
 

 
Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.