Златна възраст - Жени

Пакетни преференциални цени Златна възраст - ЖЕНИ
Цена: 596 лв
 

Услуга: Брой:
Визита при рентгенолог
 
1
Визита при ендокринолог
 
1
Визита при УНГ
 
1
Визита при акушер - гинеколог
 
1
Визита при офталмолог
 
1
Визита при кардиолог
 
1
Ехография на коремни органи
 
1
Мамография
 
1
Ехография на щитовидна жлеза
 
1
Ехография на малък таз
 
1
Ехокардиография
 
1
Аудиометрия
 
1
Цитонамазка
 
1
Вземане на цитонамазка
 
1
Авторефрактометрия
 
2
ЕКГ
 
1
Пълна кръвна картина
 
1
Глюкоза
 
1
АСАТ
 
1
АЛАТ
 
1
ГГТ
 
1
Липиден профил
 
1
Калий
 
1
Натрий
 
1
Хлор
 
1
Урея
 
1
Креатинин
 
1
Пълно изследване на урина
 
1
TSH
 
1

 
 

Пакетът е персонален, важи само за един човек и не може да се преотстъпва на други лица. Закупува се и се заплаща на Регистратурата на ДКЦ ВИТА в База 1 или в База 2. Заплащането се извършва наведнъж в момента на неговото закупуване.

Пакетът може да бъде използван само по време на срока на неговата валидност. След този срок, неизползваните услуги не могат да бъдат използвани, а пакетната цена не подлежи на възстановяване нито в цялост, нито частично.

Върху пакетните цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.