Предоперативно психологът прави оценка на поведенческите, хранителните, семейните и личностните фактори, които биха могли да окажат влияние върху процеса лечение и възстановяване. Целта на тази оценка е да увеличи безопасността и ефикасността на хирургичното лечение, като идентифицира сферите на уязвимост, потенциални предизвикателства и силните страни на пациента.

Защо е необходимо?

Често пациентите се притесняват, когато чуят, че се изисква предоперативна психологична консултация, и се чудят дали не ги смятат за „луди“. Всъщност, предоперативната психологична консултация е рутинна практика в почти всички медицински заведения, в които се предлага метаболитна и бариатрична хирургия, а международните стандарти налагат да се създават мултидисциплинарни екипи от специалисти от различни области, включително психолози. Психолозите са специално обучени как да подкрепят хората в трудни за тях периоди и в такива, които са свързани с въвеждането на сериозни промени в начина на живот и поведението (като след бариатрична хирургия). Те са включвани в екипите, за да се повиши безопасността на хирургичното лечение и да се подсигури по-голям успех за постигане на дълдосрочните цели.

Какво се случва по време на консултацията?

Типичната психологична консултация преди метаболитна и бариатрична хирургия включва попълване на въпросник и среща с психолога. В рамките на консултацията се обсъждат теми като предишни опити за намаляване на теглото, хранителни навици и поведение, мотивация за предприемане на опративно лечение, очаквани резултати, наличие на социална подкрепа и др. По време на консултацията психологът се опитва да разбере повече за Вашите притеснения и да ги адресира своевременно, като заедно може да изготвите план за индивидуална подкрепа в зависимост от нуждите Ви. Голяма част от консултацията е психообучителна и цели да Ви подготви за операцията и предстоящата промяна. В края на консултацията ще получите обратна връзка и насоки.