Информация

От 2004 г. е специалист кардиолог в Болница "Вита"
От май 2002 г. до май 2004 г. - Кардиологична клиника на Катедра "Вътрешни болести" -Александровска Университетска болница;
От януари 1994 г. до март 1999 г. е Клиничен ординатор и асистент (вътрешни болести и гастроентерология) към КПВБ - Медицински Университет - Александровска Университетска болница;

Образование: висше медицинско, 1992 г.

Специализации и признати специалности:
1. Вътрешни болести - 1997 г.;
2. Гастроентерология и диететика - 1999 г.;
3. Кардиология - 2004 г.

Завършени курсове:
1. Ехография коремни органи – 1999 г. - 2000 г.;
2. Ехокардиография - 2002 г.;
3. Работна ЕКГ проба - 2002 г.;
4. 24 часов екг холтер.

Чужди езици: английски

Публикации:
Научни публикации в областта на гастроентерологията - 1998 г. – 1999 г.;
Съавторство в ръководството за общопрактикуващи лекари - "Фамилна медицина"- изд.2000 г.

Запази час при:
Д–р Борислав Славчев
Запази час по телефон

Кабинет в ДКЦ