Информация

Д-р Попова завършва медицина през 2000 г. в МУ-София.
През 2003 г. успешно полага изпитите на United States Medical License Examination и получава право да практикува медицина в САЩ, където работи като доброволец в „Резърекшън Хоспитал”, Чикаго, Илинойс. Същата година работи и като национален консултант към ООН по програмата „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в Южна и Източна Европа.”

Специализира в СБАЛАГ „Майчин дом”, където 2007 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология”.
През 2008 г. завършва аспирантура по микроинвазивна хирургия към WALS (World Association of Laparoscopic Surgeons) в „Лапароскопик хоспитал”, Делхи, Индия.

Д-р Борислава Попова преминава квалификационни курсове по ехографска и доплерова диагностика в акушерството и гинекологията, колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, лапароскопия и хистероскопия (диагностична и оперативна) в областта на гинекологията, оперативна гинекология и високо рисково раждане. Завършила е специализиран курс по резектоскопска биполярна хистероскопска хирургия към ESGE, Флоренция, Италия, специализиран курс по колпоскопия под ръководството на проф. Алберт Сингер, специализиран курс по ендоскопска гинекология - миомектомии, хистеректомии (MIC II) в Киел, Германия.
През 2017г придобива диплома- Бакалавър по ендоскопска хирургия от Европейската академия по гинекологична хирургия Лювен, Белгия

Професионален опит:

От 2007 г. до 2014 г. работи в МБАЛ „Токуда Болница София" като акушер-гинеколог в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия.
2014 г. печели конкурс за асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом”, където работи като акушер-гинеколог и обучава български и чуждестранни студенти по медицина и стоматология.
От 2015 г.- 2017 г. - работи в „ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда - София" в отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия.
От 2018 г. Д-р Борислава Попова работи като акушер-гинеколог в Отделението по Гинекология на МБАЛ „ВИТА“

Д-р Борислава Попова е член Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Български лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация по мини инвазивна гинекология (БАМИГ) Световната асоциация на лапароскопските хирурзи (WALS) и на Европейското дружество по гинекологична ендоскопия (ESGE).

Професионалните и интереси са насочени в областта на минимално инвазивната хирургия в гинекологята в профилактиката и лечението на прекарцинозите на маточната шийка.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ