Информация

Д-р Галя Кондева е част от екипа на МБАЛ ВИТА от януари 2019.

Февруари 2015 - септември 2017 - Лекар Вътрешни болести, клинична хематология - МБАЛ Токуда - Клиника по хематология

Април 2017 - август 2017 - Председател на борда на директорите
"Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" ЕАД, гр. София

Април 2018 - януари 2015 - УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" - Отделение по трансфузионна хематология - Лекар Вътрешни болести, Асистент

Септември 2003 - април 2008 - НЗОК - Началник отдел "Лекарствена и медицинска експертизи", Дирекция "Лекарствена политика"


Юни 2006 - декември 2008 - НЗОК - Член на УС на НЗОК, Представител на държавата в Събранието на представителите на НЗОК

Март 1994 - април 1998 - V МБАЛ - София - Клиника по гастроентерология


Образование:

Завършва МА София през 1987г.

Придобита специалност по Вътрешни болести през 1996г.
Придобита специалност по Клинична хематология през 2016г.


Допълнителни квалификации:

- Член на Български лекарски съюз;
- Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността

Чужди езици:

Руски език
Английски език
Френски език

Кабинет в ДКЦ