Информация

От 1996 г. - специалист Вътрешни болести, Гастроентерология, Хомеопатия и Абдоминална Ехография в болница „Вита”

1998 г. – 2001 г. - Персонален лекар ординатор в Правителствена болница към Специализирано Общо Диагностично и Терапевтично отделение, осигуряващо здравно служителите и семействата на Министерски съвет, Президентство и Народно събрание и всички чужди делегации

1996 г. - 1998 г. - Ординатор в Клиника по Гастроентерология към Правителствена болница „Лозенец”

1989 г. - 1993 г. - Бърза помощ към Общинска болница - гр. Радомир

Оторизиран лекар от посолствата на САЩ, Австралия и Нова Зеландия за провеждане на медицински прегледи и издаване на сертификати, важащи в съответните страни

Образование: висше медицинско, МА – гр. София, 1989 г.

Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност вътрешни болести – 1996 г.
- 1993 г. – 1996 г. - Клинична Ординатура по Вътрешни болести към Медицинския факултет на Медицинска Академия – гр. София

2. Призната специалност абдоминална ехография - 1996 г.
- 1993 г. – 1996 г. – специализация по Абдоминална Ехография в Клиника по Гастроентерология и Клиника по Нефрология към Медицинския Факултет на Медицинска Академия – гр. София

3. Специалност Хомеопатия - 2000 г.
- 1998 г. – 2000 г. – специализация по Хомеопатия към Френския център за Развитие на хомеопатията и Медицинския Университет – гр. София

Завършени курсове:
Квалификационни курсове по педиатрия
Квалификационни курсове по акушерство и гинекология

Чужди езици: френски, английски, руски, арменски
Запази час при:
Д-р Гаро Артин Албояджиян
Запази час по телефон

Кабинет в ДКЦ