Информация

Доктор Илиева завършва медицина в Медицински университет - София през1997 година.
Придобива специалност по Детски болести през 2011 год. в Специализираната университетска болница по детски болести - София.
След това специализира Неонатология от 2014 -2016 год. в СБАЛАГ"Майчин дом"-София.
Работи в Общинска болница - Пирдоп, като ординатор в Детско отделение от 1998 до 2000 год.
Има Детска практика от 2000 до 2004 год.
От 2004 до 2006 год. работи в ДМСГД - Златица като Началник отделение.
А от 2006 до 2012 год. работи като неонатолог в Неонатологично отделение на САГБАЛ"Шейново"- София.
От 2012 доктор Илиева работи в Неонатологично отделение на МБАЛ"Софиямед"- София.
През 2013година започва работа в детския кабинет в ДКЦ " Вита"- София, а от 2018г и в Неонатологично отделение на МБАЛ Вита.

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ