Информация

0т 01 юни 1996 г. специалист УНГ в ДКЦ „Вита”

От 1 март 1995 г. работи и в четвърта градска болница град
София

От 01 ноември 1987 г. до 28 февруари 1995 г. - УНГ отделение в
ОБ град Петрич

От 01 декември 1986 г. до 01 ноември 1987 г. - център по
хемодиализа в ОБ град Петрич

Образование: висше медицинско образование
МА София, 1986 г.

Специализации и признати специалности:
1. Придобита специалност УНГ Декември 1991 г.

Кабинет в ДКЦ