Информация

От 1998 г. специалист акушер – гинеколог в болница „Вита”
1998 г. - лекуващ акушер - гинеколог на Британско и Американско посолство в гр. София

Образование: висше медицинско образование, ВМА-София,

Специализации и признати специалности:
1. Специализация по акушерство и гинекология във II АГ болница "Шейново"
1998 г.
2. Придобита специалност "Акушерство и Гинекология” през 1998 г .

Завършени курсове
1994 г. - 1997г. - Курс за лекарска практика в I-ви Медицински институт "Академик Павлов" в Санкт-Петербург

Следдипломни квалификации:
1. Диагностична и офис хистероскопия – I-во ниво (03.04.2015 г. – МУ-Плевен)
2. УЗ Диагностика в Акушерството и Гинекологията - ДУБ "Майчин Дом" ВМИ - София
3. Колпоскопия - ДУБ "Майчин Дом" ВМИ - София
4. Диагностични и оперативни методи в акушерството и гинекологията - ДУБ "Майчин Дом ВМИ - София
5. Оперативни техники в гинекологията - ДУБ "Майчин Дом - София
6. Практика по Оперативна Лапароскопия в TAGEST KLINIK в Хамбург, Германия.
7. Професионална квалификация по "Диагностична лапароскопия в гинекологията" - I-во ниво (Медицински университет - Плевен, Център "СДО и УБК"
8. Професионална квалификация по "Оперативна лапароскопия в гинекологията" - II-ро ниво (Медицински университет - Плевен, Център "СДО и УБК")

Чужди езици: Английски, руски.

Кабинет в ДКЦ

Отделение в МБАЛ