Информация

От 1999 г. специалист невролог в ДКЦ "Вита"

От 1985 г. до 1999 г. - невролог в Неврологично отделение на Транспортна болница, гр. София

От 1984 г. до 1985 г. - невролог в Неврологично отделение на Болница за долекуване и рехабилитация, гр. Кокаляне

От 1981 г. до 1983 г. - невролог в Неврологично отделение на Транспортна болница - гр. Горна Оряховица

Кабинет в ДКЦ