Информация

От 2001 г. специалист офталмолог в болница „Вита”

1998 г. – 2002 г. - докторант в Очна клиника, МУ - гр. Плевен

1995 г. – 1998 г. - специализант в Очна клиника, МУ - гр. Плевен

Образование: висше медицинско
Медицински университет - гр. Плевен, 1995 г.

Специализации и признати специалности:
1. Придобита специалност по очни болести – 2000 г.
2. Защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен "Доктор" - гр. София, 2003 г.

Завършени курсове
1. Детско зрение – 1996 г.
2. Заболявания на ретината, Катаракта, Флуресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания - Медицинска академия - гр. София, 2003 г., 2004 г.
3. Основен курс по безопасност при работа с лазери - гр. София, 2005 г.

Чужди езици: руски, английски

Кабинет в ДКЦ