Информация

От 1998 г. специалист мамолог в болница „Вита”, София,
България

ПСАГБАЛ ”Света София” - мамологичен центърМясто и дата на раждане: гр. Кричим 10.05.1969 г.

Образование:
1982-1986 г. – 35-та Руско–английска езикова гимназия – гр.
София
2003-2006 г. –Национален онкологичен център - специализация по
онкология
1993-1997 г. – Акушеро-Гинекологична болница „Света София” -
специализация по акушерство и гинекология
1986-1992 г. – Висш медицински институт – гр. София

Следдипломно обучение и участие в научни изяви и мероприятия:

1993 г. - Курс по ехография в акушерството и гинекологията -
д-р Мазнейкова
1994 г. - Курс по ехография и доплер диагностика - АГ-
балканска школа в гр. Охрид
1996 г. - Курс по ехография в акушерството и гинекологията –
ДУБ ”Майчин дом”
1997 г. - Курс по диагностика и лечение на заболяванията на
млечната жлеза - НОЦ - София
2003 г. - Индивидуален курс по ”Едномоментна реконструкция на
млечната жлеза” - Каролински институт (Стокхолм, М. Wickman)
2003 г. - Европейска конференция по реконструктивна и
естетична хирургия на гърдата – Милано (М. Nava-делегат)
2004 г. - 4та европейска конференция по ”Рак на гърдата” -
Хамбург (делегат)
2004 г. - Индивидуален курс „Онкопластична хирургия на
млечната жлеза” – Дюселдорф (Интердисциплинарен мамологичен
център - W. Ausdritch)
2004 г. - Семинар по „Консервативна хирургия на гърдата” – НОЦ
София (R. Gennari)
2004 г. - Конференция по „Рак на гърдата и меланома” -
Европейско училище по онкология
2004 г. - Курс по „Ранна диагностика и лечение на
заболяванията на млечната жлеза” - Европейско училище по
онкология (Будапеща)
2004 г. - Европейски симпозиум: ”Естетична и козметична
хирургия на гърдата” – Милано (М. Nava)
2005 г. - Курс по „Сентинелна лимфна биопсия” - Онкологичен
център (Плевен, проф. Т. Делийски)
2005 г. - Курс по „Онкологична и реконструктивна хирургия на
гърдата” - Европейски институт по онкология (Милано, J. Petit)
2005 г. - Участие в „4 та конференция по рак на гърдата” -
Милано
2005 г. - Европейски симпозиум „Рак на гърдата при млади жени”
- Европейско училище по онкология (Лондон)
2005 г. - Курс по „Новости в лечението на рака на гърдата” (М.
Baum – Лондон)
2006 г. - Участие в „5та Европейска конференция за рак на
гърдата” - Ница
2006 г. - Курс по „Ехографска диагностика на заболяванията на
млечната жлеза” - Международно училище по ултразвукова
диагностика на млечната жлеза (Ница)
2006 г. - 9 Курс по „Образна диагностика на млечната жлеза” -
Ферара, Международно училище по ултразвукова диагностика на
млечната жлеза (H.Мadjar,G.Rizatto,E.Durante)
2007 г. - Среща на хирургичния екип на ALTTO и MINDACT
проучванията - M. Piccart (Барселона)
2007 г. - 10 Участие в международния конгрес „The Breast 2007”
- Торино
2008 г. – 3 Индивидуален курс по ”Онкопластични техники при
хирургията на млечната жлеза” - Университетска болница
Флоренция - L.Catallioti
2008 г. – 3 Участие в ”6та Европейска конференция по рак на
гърдата” - Берлин
2008 г. – 6 Индивидуален курс по „Субкутанна мастектомия и
реконструкция с имплант” - Мюнхен, Клиника по хирургия на
гърдата при Технически университет (S. Paepke)
2008 г. - 4 Курс по ”Естетична хирургия на млечната жлеза” -
Клагенфурт, М.Lisboerke
2008 г. - 12 III ти Европейски симпозиум ”Естетична и
реконструктивна хирургия на гърдата” - Милано, Mauritio Nava
2009 г. – 3 “Онкопластична хирургия на млечната жлеза” -
симпозиум на ЕSO- Кайро
2009 г. - 4 „The breast course” - курс по образна и
интервенционална диагностика на млечната жлеза - Ница
2009 г. – 6 ”Приложение на импланти при реконструкция на
млечните жлези” - симпозиум на “Mentor” (Дюселдорф, prof.M.
Rezai)
2009 г. – 6 „Реконструктивна и онкологична хирургия на
млечната жлеза” - курс –EIO-Milano (J.I.Petit)
2009 г. - 6 “10 milan breast cancer conference” - U.Veronese -
участие в научната програма
2009 г. - 10 Национална конференция „Реконструктивна хирургия
на гръдната стена” -презентация на тема ”Субкутанна
мастектомия с едноетапна реконструкция с имплант”
2009 г. - 11 “II международен симпозиум по онкологична,
естетична и реконструктивна хирургия на млечната жлеза” - A
Rancatti (Буенос Айрес)
2009 г. - 12 „5 та европейска конференция по онкопластична и
реконструктивна хирургия на гърдата” – Милано, M.Nava
2010 г. - 3 „7-ма европейска конференция за рак на млечната
жлеза” - Барселона
2010 г. -- 6 Eusoma –лятно училище по сениология ”Нови
тенденции в лечението на рака на гърдата” - Edi Brogi,
Francesca Rovera MSKCC (Варезе, Италия)
2010 г. - 9 Курс по ”Реконструкция на млечни жлези с импланти
Ментор” - Quiron hospital Madrid (dr Martin del Yerro)
2010 г. - 12 „4ти Европейски симпозиум по естетична хирургия
на млечната жлеза - минимално инвазивни техники” - M.Nava
(Милано)
2011 г. - 3 Индивидуален курс по „Оперативни техники при
реконструкция на млечните жлези” - Quiron hospital Madrid (dr
Martin del Yerro)
2011 г. - 5 Курс по „Реконструктивна и естетична хирургия на
млечната жлеза с импланти на Mentor” - T. Biggs (Belgrad)
2011 г. - 6 Курс по „Онкопластична и реконструктивна хирургия
на млечната жлеза” - EIO- Milan, J.I.Petit
2011 г. - 6 “11 Milan breast cancer conference” - U. Veronese
– участие в научната програма
2011 г. - 12 „6 та Европейска конференция по онкопластична и
реконструктивна хирургия на млечната жлеза” - M. Nava (Milan)
2012 г. - 4 Европейски симпозиум “Онкопластична хирургия на
млечната жлеза” - Wien
2012 г. - 4 „8ма Европейска конференция за рак на млечната
жлеза” - Wien
2012 г. - 5 курс „Реконструктивна и естетична хирургия на
гърдата” G.Botti .Villa bella - Salo di Garda
2012 г. - 6 презентация ”Субкутанна мастектомия с едномоментна
реконструкция с имплант” Симпозиум на клуб „млад онколог”
2013 г. - Кампания за профилактични прегледи на млечните жлези
на ЦЗПЗ
2013 г. - 12 „7ма европейска конференция-реконструктивна и
естетична хирургия на мл жлеза” Milan M.Nava
2014 г. - 3 „ 9та европейска конференция-рак на млечната
жлеза” Glasgow
2014 г. - Кампания за профилактични прегледи на млечните жлези
на ЦЗПЗ
Личен опит в хирургия на млечната жлеза:
- Онкопластични резекции на млечните жлези - над 200 случая
- Органосъхраняващи операции на млечната жлеза - над 350
случая
- Оперативни интервенции при доброкачествени тумори на
млечните жлези - над 450 случая
- Реконструктивни операции на млечните жлези - над 80 случая
- Субкутанна мастектомия с едномоментна реконструкция - 46
случая
- Увеличаване на млечните жлези с поставяне на импланти
- Редукция на млечните жлези
- Щанцова кор биопсия с УЗ контрол – над 80 случая

Членства:
- Европейско дружество по сениология - EUSOMA
- Европейско училище по онкология - ESO
- Българско дружество по АГ
- Българско дружество по ехография

Особени интереси:
- Онкопластична, реконструктивна и естетична хирургия на
млечни жлези
- Минимално инвазивни диагностични техники
- Ехографска диагностика на млечни жлези

Кабинет в ДКЦ