Информация

От 2002 г. специалист дермато-венеролог в ДКЦ „Вита”

От 1996 г. до 2002 г. – специалист в Градски Кожно-Венерически диспансер - София
Образование: висше медицинско образование, МА София, 1994 г.

Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност по дерматология и венерология от
2002 г.

Завършени курсове
1. Медицинска козметика – 2000 г.
2. Дерматомикози – 2001 г.
3. Детска дерматология - 2001 г.
4. Венерология - 2002 г.
5. Криотерапия - 2002 г.

Чужди езици: Немски, Руски

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички