Информация

Завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2005 г.

След своето дипломиране д-р Шамова работи в продължение на четири години в МДЦ Закрила-Дженерали, три години в МДЦ Ню Медикал, три години в МДЦ ОЗОК и няколко години в МЦ Торакс София. От април 2020 г. е част от екипа специалисти на ДКЦ Вита.

Допълнителни квалификации:

- 2008 г. - ОСТ (Оптична кохерентна томография), Специализирана очна болница за активно лечение "Академик Пашев";
- 2010 г. - ФА (Флуоресцентна ангиография), УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ;
- Образна диагностика и ехография в областта на очните болести;
- Компютърна периметрия;
- Сертификат "Новости в оперативното лечение на глаукомата";
- Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността;
- Член на Български лекарски съюз.

Кабинет в ДКЦ