Информация

Д-р Спасова е завършила медицина в гр. Плевен през 2007 г.

За периода от 2008-2011 г е докторант в Университетска болница „УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ“ гр. София

През 2012 г успешно защити дисертационен труд на тема: “Изследване на морфологични и физиологични съдови промени при пациенти с рискови фактори за атеросклероза“ и придоби научна степен „доктор“

От 2013 г е с призната специалност „Кардиология“ и е назначена като асистент към катедра по Спешна медицина на Медицински Университет гр. София, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“

През 2013 г. Придоби сертификат за ЕхоКардиография

От 2017 г и до настоящият момент Др Спасова е на длъжност „Главен Асистент“ към Катедра по Спешна Медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“

Д-р Спасова има над 20 научни публикации в български и международни списания и над 10 участия в международни и национални конгреси и събития. Преминавала е няколкократни курсове на обучения в България и Чужбина Има интереси в областта на неинвазивните методи за оценка на венозни и артериални съдове, ЕхоКардиография, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, определяне на сърдечно-съдовият риск.

От 04.2018 г. Д-р Спасова е част от екипа на МБАЛ „Вита“.

Кабинет в ДКЦ