Информация

От май 2011 г. – Външем консултант, специалист уролог в ДКЦ "Вита"
Oт май 2011 г. – подновена дейност като ординатор в урологично отделение при Първа МБАЛ-ЕАД

2010 г. – 2011 г. – работа във Франция като специалист уролог в клиника на Groupe Kapa Santé

1995 г.- 2010 г. – ординатор в урологично отделение при Първа МБАЛ-ЕАД

1994 г.- 2010 г. - специалист уролог в МБАЛ „Вита”
1993 г.- 1995 г. - специалист уролог във Втора МБАЛ (урологичен кабинет)
1990 г.- 1993 г. – клинична ординатура по урология в МА - София

Образование: висше, медицина, Медицинска Академия – гр. Варна, 1989 г.

Специализации и признати специалности:

1993 г. - придобита специалност: Урология

Следдипломни квалификации:

Участия в редица симпозиуми и конгреси с научна тематика в различни области на медицината. Следдипломни курсове по ендоурология , конвенционална и интервенционална ехография в урологията.

2009 г. специализация по клетъчно имплантиране в Innovacell Biotechnilogie AG Vienna, Austia

Член на Български Лекарски Съюз
Член на Българско Урологично Дружество
Член на Европейско Урологично Дружество

Чужди езици: френски, английски, руски

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ