Информация

От 1998 г. специалист пулмолог в болница „Вита”

От 1992 г. - Участъков пневмофтизиатър в І ОДПФЗ

1989 г. - 1992г. - Завеждащ сектор функционална диагностика и белодробна рехабилитация в ГДББ - София


Образование: висше медицинско, ВМИ - София, 1984 г.

Специализации и признати специалности:
1. Призната специалност по вътрешни болести - 1992 г.
2. Призната специалност по пневмология и фтизиатрия - 1994 г.

1993 г. участва на Конгрес по белодробни болести с тема "Динамично лечение на хроничните обструктивни заболявания в
амбулаторни, диспансерни условия”

Кабинет в ДКЦ