Информация

01.06.2022Г.- 22.08.2022Г. УБ "Лозенец" Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Лекар- специалист Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Радостина Джалева е част от екипа на МБАЛ Вита от септември 2022 година.

02.01.2018Г.- 31.05.2022Г.- УБ "Лозенец" Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, гр. София
Лекар- специализант

18.02.2019Г.- 30.06.2019Г.
Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
Хоноруван асистент за упражнения по Анестезиология и интензивно лечение

02.01.2018г.-02.01.2022г.
Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Лекар- специалист Анестезиология и интензивно лечение

03.08.2011г. – 27.07.2017г.
Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Висше образование, ОКС Магистър, специалност „Медицина” - Лекар

Запази час при:
Д-р Радостина Джалева
Запази час по телефон

Отделение в МБАЛ

Актуално

Виж всички