Информация

От 2004 г. специалист ендокринолог в болница „Вита”
От 1996 г. - Специализирана болница по ендокринология
От 1994 г. – 1996 г. - Ендокринолог в ХІІ поликлиника
От 1989 г. – 1994 г. - Общопрактикуващ лекар в гр. София
От 1984 г. – 1989 г. - Интернист в РБ – гр. Асеновград

Образование: висше, медицина; 1984 г.

Специализации и признати специалности:
1. Специалност по вътрешни болести – 1993 г.
2. Ендокринология и Болести на обмяната – 1997 г.

Завършени курсове
Курсове за следдипломна квалификация:
- ендокринни хипертонии – 1998 г.
- остеопороза – 2000 г.
- ехография на щитовидна жлеза – 2002 г., 2003 г.

Кабинет в ДКЦ