Информация

Образование:

Завършва Медицински университет Плевен през 2012 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2017 г. след специализация в УНГ Клиника на ВМА София.

Квалификации:

- 2015 г. - Трети курс по отохирургия;
- 2016 г. - Функционална ендоскопска синус хирургия;
- 2017 г. - Ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър;
- 2018 г. - Ринохирургия и основи на септоринопластиката;
- 2018 г. - Функционална ендоскопска синус хирургия и ендоскопска рино-неврохирургия, Грац, Австрия;
- 2019 г. - Курс по ендоназална синус хирургия при проф. д-р Райнер Вебер, I-Sinus International Sinus Institute , Франкфурт, Германия;
- Член на Български лекарски съюз, Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия.

Кабинет в ДКЦ