Информация

1988 г. Завърва е медицина в МУ-Плевен.

Има две специалности – "Неврология" и "Неврохирургия".

След завършването си започва работа по разпределение в Общинската болница в гр. Червен бряг в неврологично отделение. След това работи в МУ-Плевен.

1992 - 1995 г. специализира в УБ "Александровска", УМБАЛ "Царица Йоанна ИСУЛ" и Военномедицинска академия.
Раборти в МБАЛ "Токуда Болница София" от откриването й.

Преминал е курсове по микрохирургия и невротравматология.

Д-р Пелинков има сертификат за завършен курс по спинална хирургия под ръководството на проф. Едуард Бенцел, Cleveland Clinic, USA.

Завършен курс по невроендоскопия в Щутгарт, Германия.

Има сертификати за завършени курсове по минимално инвазивни техники в спиналната хирургия. Член е на световната организация по спинална хирургия - AO Spine.

Запази час при:
Д-р Валентин Пелинков
Запази час по телефон

Отделение в МБАЛ