Информация

01.11.1985 г. – 31.12.1999 г. - Ординатор в Детско отделение „МБАЛ- Силистра“ ;
01.01.2000 г. – 01.09.2019 - Началник на Детско отделение „МБАЛ- Силистра“ ;
От 1 септември 2019 г д-р Маркова е част от екипа на ДКЦ ВИТА.


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Май 2006 г . - Придобита специалност по клинична хематология;
Май 1990 г. - Придобита специалност по детски болести;
Септември 1985 г. - Магистър „Медицина”.
Национален център по хематология и трансфузиология
Специализирана болница за активно лечение на деца с онко-хематологични заболявания
Александровска болница-Клиника по хематология
Катедра по педиатрия-Клиника по нефрология
Медицински Университет ВарнаКУРСОВЕ
V-а Национална научно-педиатрична конференция,,От симптома към диагнозата”
VIII-а Национална конференция-Спешна педиатрия
XIX-та Национална конференция за ОПЛ и педиатри
XIII-ти Конгрес по педиатрия
XV-та Юбилейна конференция по педиатрия
Втора национална среща на хематолозите от доболничната помощ
Първи Балкански симпозиум по детска пулмология
Таласемия -работна среща
Нарушения на хемостазата-диагностика и лечение
Интензивно лечение в неонатологията
Абдоминална ехография по профили на коремни органи
Хронични гломерулонефрити
Вродени аномалии на отделителната система
Здравна политика,икономика,мениджмънт и информатика в здравеопазването

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички