Информация

От 1998 г. е Специалист УНГ в болница „Вита”, София.

Образование: висше медицинско, 1984 г.

Специализации и признати специалности:
1.Призната специалност по уши – нос – гърло от 1993г.

Завършени курсове:
1.Специализиран курс по отоневрология и аудиология–1991г.

Чужди езици: руски, английски

Кабинет в ДКЦ