Информация

Ноември 2019 – досега - ДКЦ Вита, София - Завеждащ "Клинична лаборатория"

Май 2018 - до ноември 2018 - Завеждащ „Клинична лаборатория“- ДКЦ-15 ЕООД, София

Април 2018 – Ноември 2019 - Началник отделение "Клинична лаборатория" - Специализирана болница по травматология, ортопедия и спортна медицина "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД, София

Декември 2016 - Април 2018 - Лабораторен лекар в Клинична лаборатория - УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"

Март 2016 - Декември 2016 - Лабораторен лекар в секция "Радиационна безопасност и медицинско осигуряване", лаборатория "Клинична биохимия, имунология и хематология" - Национален център по радиобиология и радиационна защита София

Юли 2015 - Април 2018 - Лабораторен лекар в Клинична лаборатория - Специализирана болница по травматология, ортопедия и спортна медицина "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД, София

Октомври 2010 - Октомври 2014 - Специализант Клинична лаборатория - Александровска болница, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология

Май 1997 - Август 2014 - Лабораторен лекар - ДКЦ-15 ЕООД, Звено "Клинична лаборатория"

Октомври 2010 - Октомври 2014 - Клинична лаборатория - МУ София - Катедра "Клинична лаборатория и имунология" - Александровска болница

Септември 1988 - Ноември 1996 – МУ София, Магистър "Медицина"

Лаборатории

Кабинет в ДКЦ

Актуално

Виж всички