Информация

Д-р Велков е отропед-травматолог в МБАЛ и ДКЦ Вита от юни 2023 г

2020 - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - Ортопед-травматолог към клиника по ортопедия и травматология
2018 – 2020г. - УМБАЛ "Св. Анна" София - Ортопед-травматолог към I клиника по ортопедия и травматология
2008 - 31 ДКЦ София - Ортопед-травматолог
2008 - 2018г. МБАЛ ВИТА - Външен консултант по Ортопедия и травматология
2006 - 2018 УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" - Провеждана клинична ординатура по специалност ортопедия и травматология към IV клиника по ортопедия и травматология
1999 – 2003г. УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" - лекар към отделение по ортопедия и травматология
Окръжна болница "Св. Петка" Видин - лекар-специалист

Образование:
През 1996 г. завършва медицина в МУ- Плевен.
2010 - 2016г. Магистър по икономика - Здравен мениджмънт - УНСС - София
2004 г. Придобива специалност по „Ортопедия и травматология“.
2017 - Магистър по Икономика и здравен мениджмънт към УНСС
2009 Придобита правоспособност по ендопротезиране на стави
2010 г. - Придобита правоспособност по артроскопия на стави
2011 г. AO TRAUMA COURSE -BASIC PRINCIPLES IN FRACTURE MANAGEMENT

2012 г. - Артроскопия на раменна и колянна става в Словения – IX International course on Arthroscopic techniques –Ljubljana – Slovenia през 2012 г.
2013 и 2014 г. - Артроскопия на раменна става в Хърватия -Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology- Prof Nikola Čičak
2015 г. - Артроскопия на раменна става, Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology
2016 г. - Артроскопия на раменна става, Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology
2022 г. - МУ Пловдив - Микрохирургия на ОДА
2022 г. - МУ Пловдив - Хирургия на ръката
2022 г. - МУ Плевен - Кръвна репозиция и метална остеосинтеза на фрактури в областта на таза и ацетабулума

Членство в научни и съсловни организации:

Български лекарски съюз от 1997 г.
Българска Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2002 г.
AO Foundation Europe

Д-р Велков владее руски, сърбо-хърватски и английски език.

Отделение в МБАЛ

Кабинет в ДКЦ