Информация

От 11 май 2020 г. е част от екипа на МБАЛ Вита.

От 2007 г.: Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Александровска
2009 г. - 2017 г. Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Св. Екатерина
2007 г. - 2009 г. Интервенционален кардиолог, Токуда Болница София
2000 г. - 2006 г. Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Св. Екатерина
1996 г. - 2000 г. Кардиолог, УМБАЛ Царица Йоана
1993 г. - 1996 г.: Хирург, УМБАЛ Царица Йоана

Образование:

2017 г. - МУ София, ВСД електрокардиостимулация
2016 г. - МУ София, Кардиология
2010 г. - МУ София, Интервенционална кардиология
2007 г. - МУ София, Вътрешни болести
1993 г. - МУ София, Медицина

Публикации и доклади в национални и международни конгреси:

"Интервенционално лечение на стволови стенози"- Постерна сесия, Конгрес по интервенциолна кардиология, ноември 2015 г.
"Биохимични маркери при сърдечна недостатъчност" - Постерна сесия Национален конгрес по кардиология, октомври 2014 г.
"Clinical case report –Acute Coronary Syndrome treatment" - Българо-македонска среща в рамките на EUR PCR Paris, май 2014 г.
"Комплексни коронарни интервенции" - Доклад, Национален конгрес по интервенционална кардиология, ноем. 2013 г.
Доклад - Остър коронарен синдром, юни 2018 г.

Д-р Пакеров е лектор в национални и международни курсове и конгреси.

Кабинет в ДКЦ