Информация

09.2017 - настоящ момент: анестезиолог, МБАЛ "Вита" София
01.2017-09.2017: Лекар-отговорник сектор “Интензивно лечение” към ОАИЛ, анестезиолог, МБАЛ”Уни хоспитал” гр. Панагюрище
05.2014–12.2017: анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
11.2013–02.2014: анестезиолог, Болница Role2, медицински комплекс на EULEX, гр.Прищина (Косово)
01.2013–03.2013: анестезиолог, Българска Армия-медицински екип към ISAF, болница Role 3, гр.Кабул (Афганистан)
03.2008–04.2014: Лекар-началник сектор "Интензивно лечение" към ОАИЛ, анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
09.2007–02.2008: анестезиолог, МБАЛ "Токуда Болница София"
09.1996–09.2007: анестезиолог, УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Образование и специализации
2003 г. - Придобита специалност - "Анестезиология и Интензивно лечение" 2003 г.
Посещение на български, европейски и световни конгреси по анестезиология и интензивно лечение.
Сертифицирани следдипломни курсове в България и чужбина в областта на бъбречнозаместителната терапия, парентералното хранене и анестезиологията и реанимацията.
Завършен курс за следдипломна квалификация-"Мениджмънт в здравеопазването" към УНСС, София, 2007 г.


Говори английски и руски език.

Отделение в МБАЛ