Информация

Доц. Генчев е възпитаник на НГДЕК "Константин Кирил-Философ".

През 1997 година завършва медицина във Виенския Университет, Австрия, където по-късно получава и специалност по неврохирургия. През 1998 година отбива редовната си военна служба, завършвайки курс за военни лекари в Школата за запасни офицери „Христо Ботев“ в Плевен.

В периода 1999 - 2001 работи в Университетската болница на Виенския Университет, а от 2001 до 2004 година - в Националния институт за изучаване на болестите на мозъка, Националните Институти по Здравеопазване на САЩ, Бетезда, Мериленд.

Доц. Генчев преминава всички стъпки в лекарската кариера от специализант в Университетската болница на Виенския университет до началник на Клиниката по неврохирургия УМВАЛ "Св. Анна".

От април 2016 започва работа в собствена амбулатория за лечение на гръбначни заболявания в София.
От 2011 година до днес е и началник отделение в Клиниката по неврохирургия, Клиникум Идар-Оберщайн, многопрофилна болница към Университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия.

От 2015 година е доцент по неврохириргия към Университета "Рупрехт-Карлс" в Хайделберг, Германия.

Доц. Генчев има обширен опит в областта на неврохирургията и по-специално в гръбначната хирургия и хирургия на болката. През 2014 в списание Neuromodulation публикува оригинална операционна техника за лечение на илеосакралната болка с невростимулация. В периода 2011-2014 година д-р Генчев ръководи международен екип от учени от България, Германия и Австрия при изследването на първичните злокачествени тумори на мозъка. Последни резултати са публикувани в списание Cancer през 2014 година.

Доц. Генчев е печелил множество международни награди:

2014 DGNC Posterpreis Neuromodulation
2002 Pfizer Österreich ZNS Preis
2000 Pfizer Österreich ZNS Preis
1999 Erste Bank Preis der Österreichischen Ärztekammer
1998 EFNS Meeting, Poster Prise.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Guentchev M, Preuss C, Rink R, Peter L, Sailer M, Tuettenberg J. Long-Term Reduction of Sacroiliac Joint Pain With Peripheral Nerve Stimulation. Operative nevrohirurgiya, 2017 Oct;13(5):634–639. PubMed: 28922873
Sailer MH, Sarvepalli D, Brégère C, Fisch U, Guentchev M, Weller M, Guzman R, Bettler B, Ghosh A, Hutter G. An Enzyme- and Serum-free Neural Stem Cell Culture Model for EMT Investigation Suited for Drug Discovery. J Vis Exp. 2016 Aug 23;(114). PubMed: 27583933
Birner P, Tchorbanov A, Natchev S, Tuettenberg J, Guentchev M. The chemokine receptor CXCR7 influences prognosis in human glioma in an IDH1-dependent manner. J Clin Pathol. 2015 Oct;68(10):830-4. PubMed: 26109200
Guentchev M, Preuss C, Rink R, Peter L, Wocker EL, Tuettenberg J. Technical Note: Treatment of Sacroiliac Joint Pain with Peripheral Nerve Stimulation. Neuromodulation. 2015 Jul;18(5):392-6. PubMed: 25354279
Birner P, Pusch S, Christov C, Mihaylova S, Toumangelova-Uzeir K, Natchev S, Schoppmann SF, Tchorbanov A, Streubel B, Tuettenberg J, Guentchev M. Mutant IDH1 inhibits PI3K/Akt signaling in human glioma. Cancer. 2014 Aug 15;120(16):2440-7. PubMed: 24771584
Birner P, Toumangelova-Uzeir K, Natchev S, Guentchev M. Expression of mutated isocitrate dehydrogenase-1 in gliomas is associated with p53 and EGFR expression. Folia Neuropathol. 2011;49(2):88-93. PubMed: 21845536
Maresch J, Birner P, Zakharinov M, Toumangelova-Uzeir K, Natchev S, Guentchev M. Additive effect on survival of Raf kinase inhibitor protein and signal transducer and activator of transcription 3 in high-grade glioma. Cancer. 2011 Jun 1;117(11):2499-504. PubMed PMID:24048798
Birner P, Toumangelova-Uzeir K, Natchev S, Guentchev M. STAT3 tyrosine phosphorylation influences survival in glioblastoma. J Neurooncol. 2010 Dec;100(3):339-43.PubMed: 20455003
Guentchev M, McKay RD. Notch controls proliferation and differentiation of stem cells in a dose-dependent manner. Eur J Neurosci. 2006 May;23(9):2289-96. PubMed: 16706837
Kovacs GG, Gasque P, Ströbel T, Lindeck-Pozza E, Strohschneider M, Ironside JW, Budka H, Guentchev M. Complement activation in human prion disease. Neurobiol Dis. 2004 Feb;15(1):21-8. PubMed: 14751767
Guentchev M, Siedlak SL, Jarius C, Tagliavini F, Castellani RJ, Perry G, Smith MA, Budka H. Oxidative damage to nucleic acids in human prion disease. Neurobiol Dis. 2002 Apr;9(3):275-81. PubMed: 11950273
Wanschitz J, Klöppel S, Jarius C, Birner P, Flicker H, Hainfellner JA, Gambetti P, Guentchev M, Budka H. Alteration of the serotonergic nervous system in fatal familial insomnia. Ann Neurol. 2000 Nov;48(5):788-91. PubMed PMID:11079543
Guentchev M, Voigtländer T, Haberler C, Groschup MH, Budka H. Evidence for oxidative stress in experimental prion disease. Neurobiol Dis. 2000 Aug;7(4):270-3. PubMed: 10964599
Guentchev M, Wanschitz J, Voigtländer T, Flicker H, Budka H. Selective neuronal vulnerability in human prion diseases. Fatal familial insomnia differs from other types of prion diseases. Am J Pathol. 1999 Nov;155(5):1453-7. PubMed: 10550300
Guentchev M, Groschup MH, Kordek R, Liberski PP, Budka H. Severe, early and selective loss of a subpopulation of GABAergic inhibitory neurons in experimental transmissible spongiform encephalopathies. Brain Pathol. 1998 Oct;8(4):615-23. PubMed: 9804371
Guentchev M, Hainfellner JA, Trabattoni GR, Budka H. Distribution of parvalbumin-immunoreactive neurons in brain correlates with hippocampal and temporal cortical pathology in Creutzfeldt-Jakob disease. J Neuropathol Exp Neurol. 1997 Oct;56(10):1119-24. PubMed: 9329455

Отделение в МБАЛ