Информация

2010 г. – до момента - Главен ембриолог във „Вита Ин Витро център” в МБАЛ „ВИТА” ЕООД - гр. София
2013 – 2015 г. - Ембриолог в І САГБАЛ „Св. София” ЕАД - гр. София
2008 – 2016 г. - Ембриолог и отговорно лице по асистирана репродукция във ІІ САГБАЛ „Шейново” ЕАД - гр. София; Координатор на системата за управление на качество във ІІ САГБАЛ „Шейново” ЕАД
2008 – 2011 г. - Ембриолог в МЦ „Афродита” ООД – гр. София
2005–2008 г. - Ембриолог в „Център по репродуктивна медицина и оплождане ин витро – София” - гр. София

Образование и обучение:

2015 – 2017 г. – Докторант към катедра „Биология“, факултет по Медицина, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна. Защитена докторска дисертация на тема “Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв“ и придобита Образователна и научна степен доктор по "Медицинска биология"

2004–2008 г. - Редовен докторант към катедра “Цитология, хистология и ембриология”, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Разработва докторска дисертация на тема: „Съвременен подход при лечение на безплодието чрез ин витро матурация и оплождане на човешки овоцити и култивиране на ембриони”. Отчислена с право на защита

1997–2002 г. - Специалност „Клетъчна биология”, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – гр. София. Магистър по „Клетъчна биология и биология на развитието”

1992 – 1997 г. - Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян. Паралелка с разширено изучаване на биология и английски език


Квалификации и обучение:

2016 г. – Сертифициран клиничен ембриолог от Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) след успешно положен изпит

2009 г. - Ин витро оплождане – IVF и ICSI процедури, ин витро матурация на човешки овоцити, криоконсервация на гамети и ембриони - Хайделбергски Университет – гр. Хайделберг, Германия

2009 г. - Курс за вътрешни одитори на СУК в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008


Участие в следдипломни квалификационни курсове и конгреси в редица Европейски държави като Германия, Франция, Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Белгия, Дания, Швеция, Финландия, Турция и др.

Членства:

Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ)
Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE)
Международната асоциация за меки подходи в асистираната репродукция (ISMAAR)


Чужди езици:


Английски език
Руски език


Научна дейност:

Автор и съавтор в над 25 научни публикации в български и чуждестранни научни издания
Участия с доклади и постери в научни конгреси и симпозиуми
Сътрудник и редактор в научното онлайн издание MOJ Anatоmy & Physiology
Консултант на дипломни работи и научни проекти в областта на биологията и в частност Асистираната репродукция


Публикации:
1. Г. Ингилизова, Г. Дашев, С. Захариева, Р. Иванова, Г. Ганчев, П. Ангелова-Гатева: Адренокортикална туморогенеза. Ендокринология 2005, 3: 124 – 132.
2. Н. Овчарова, С. Хубавешки, П. Ангелова-Гатева, Г. Ингилизова: Окислителен стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 с наднормено тегло и затлъстяване. Ендокринология 2005, 2: 94 – 99.
3. Д. Тачева, Г. Ингилизова, Д. Петрова, Я. Владимиров: Ин витро матурация (IVM) на човешки овоцити. Ембриология 2006, 1: 16 – 20.
4. Г. Ингилизова, Д. Тачева, Д. Петрова, Я. Владимиров: Общи аспекти на ин витро матурацията на човешки овоцити. Ембриология 2007, 2 (2): 16 – 20.
5. Г. Ингилизова, Д. Тачева, Д. Петрова, Я. Владимиров: Ендокринология на ин витро матурацията на овоцитите. Репродуктивно здраве 2008, в печат.
Гергана Ингилизова-Пенчева

Отделение в МБАЛ