Информация

1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла

1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София

1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна" София (бивш ИЛЧГ-МА)

2008 г. и продължава - Доцент по Ортопедия и травматология при Медицински Факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора

2008 г. – 2011 г. – Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ Стара Загора

2009 – 2010 г. – Изпълнителен директор на МБАЛ Бургас АД.

2012 г. и продължава - Началник клиника по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия към УМБАЛ „Света Анна" София АД

ПРИНОСИ НА ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ДМ

1. ПАТЕНТ № 63839/02.04.2003 г. за изобретение на „ИНСТРУМЕНТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ", който представлява инструментираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб от съвременен тридименсионален полуригиден тип, приложим при различни вродени и придобити (дегенеративни и травматични) деформитети на гръбначния стълб.

2. ПАТЕНТ № 802/06.06.2006 г. за полезен модел на „ИМПЛАНТАТ ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА ПРЕШЛЕННИ СТРУКТУРИ", представляващ междупрешленна блокираща система в областта на хирургията на гръбначния стълб при различни вродени и придобити заболяванния на гръбначния стълб.

3. Патентованите изобретения са въведени в клиничната практика на водещи университетски болници в България:

УМБАЛ „И. РИЛСКИ" СОФИЯ,

УМБАЛ „СВЕТА АННА" СОФИЯ,

УСБАЛО „Б. БОЙЧЕВ" СОФИЯ,

УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ" ПЛОВДИВ,

УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА

МБАЛ – БУРГАС

4. Защитен дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези"

5. Въведен е алгоритъм на поведение при диагностика и лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб

6. Изобретена и въведена в клиничната практика в България на собствена инструментираща система „СТИБУ" при оперативно лечение на спондилолистезите в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, която напълно удовлетворява изискванията на съвременната спинална хирургия.

7. Резултатите от приложението на инструментираща система „СТИБУ" са представени на международни форуми и оценени положително от водещи световни хирурзи в областта на спиналната хирургия.

8. Развита е колаборация на интердисциплинарно ниво в областта на хирургията на гръбначния стълб между водещи неврохирурзи и хирурзи ортопеди в България и чужбина.

9. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при травматични деформации на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

10. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при дегенеративни деформации на лумбалния сегмент на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

11. Публикувани са резултати от клиничното приложение на собствена инструментираща система „СТИБУ" при тумори на гръбначния стълб, корелиращи с тези на водещи автори в световен мащаб.

12. Изобретена и въведена в клиничната практика на собствена инструментираща система за междупрешленно блокиране „СТИБУ".

13. Предложен и въведен в клиничната практика на „Фрактурен индекс" при диагностика и хирургично лечение на счупванията на прешленни тела на гръбначния стълб.

14. Избран за „ЧЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ" на Френската асоциация по гръбначна хирургия – 2007 г.

15. Присъдена награда „Златна книга" на МБАЛ Бургас АД с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в науката.

16. Присъдена награда „Златен печат" на МБАЛ Бургас с изпълнителен директор Доц. Д-р Ст. Станчев, дм – 2010 г. за постигнати високи постижения в мениджмънт на болнично заведение на Европейско ниво и в областта науката.

Кабинет в ДКЦ