Информация

октомври 2016 – досега - ембриолог, Вита Ин Витро Център, МБАЛ „Вита”, София
Юни 2013 – юли 2015: ембиолог, отговорно лице по асистирана репродукция, Първа САГБАЛ „Света София”, София
Декември 2008 – август 2011: ембиолог, Медицински център за in vitro оплождане „Технобиос”, София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

12.04.2014 - Придобит сертификат на клиничен ембриолог на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology - ESHRE)
2005 - 2007 - Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, факултет “Биологически”, Клетъчна биология; диплома
2000 - 2004 - Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, факултет “Биологически”, Бакалавър по специалност биология
1996 - 2000 - Природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” гр. Враца

Езици: английски
Запази час при:
Росица Стояновска-Зарева
Запази час по телефон

Отделение в МБАЛ