Информация

Валентина Рашкова завършва бакалавър „Акушерство“ във Факултет по обществено здраве на Медицински университет - София.
През 2016 получава и магистърската си степен "Клинична и консултативна психология". Като част от магистърската си програма Валентина Рашкова кара индивидуален стаж в МБАЛНП „Св. Наум. Там тя задълбочава познанията си в областите на Екзистенциална психология, Невропсихология, Оптимизация на позитивното здраве и превенция на психосоматичните заболявания, Психодинамични теории в клиничната практика и др.


Професионален опит:
От 2013 г. до 2019 г.  работи в САГБАЛ ШЕЙНОВО София на длъжност акушерка.
От 2018 г. до 2023 г. Валентина Рашкова работи като акушерка в УМБАЛ „Софиямед“.
От септември 2023 г. е част от екипа на Болница ВИТА като старша акушерка в Отделението по неонатология.
 
Сертификати:
·         Сертификат от асоциация на професионалистите по здравни грижи:
Вродени малформации, метаболични болести, профилактика нагенетични заболявания, обучение на анастезиология, реанимация и интензивно обучение на акушерки, интензивни грижи и лечение на недоносени и увредени деца.
·         Детска неврология- индивидуално обучение
·         Епилепсия в детска възраст
·         Съвременни методи и качество на грижите в акушерската практика
·         Акушерката в света на жената, бебето, семейството.
·         Certificate of completion
·         Certificate Program in Nursing and Nutrition - 2020 г.
 
Продължава да развива уменията си чрез участие в множество конгреси, сред които:
·         Национален конгрес - "Съвременни аспекти на акушерството"
·         XI Национална конференция на акушерките в България с международно участие - "Триплодна бременност"
 

Валентина Рашкова Болница ВИТА
Валентина Рашкова

Отделение в МБАЛ