При спазване на всички законови изисквания, Хоспис ВИТА извършва следните дейности:

 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване;
 • 24-часова грижа и наблюдение на тежко болни;
 • Лекарска визитация всеки ден;
 • Административна визитация веднъж седмично;
 • Консултация със специалисти при нужда;
 • Рехабилитация;
 • Четирикратно хранене с възможност за диетични ястия при нужда;
 • Пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи.


Домът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти. В сградата има асансьор, улесняващ  достъпа на пациентите до различните етажи на дома.


Допълнителни услуги

 • Съдействие за извършване на специализирана консултация;
 • Възможност за специализирани изследвания и диагностични процедури;
 • Подготовката на документи за ТЕЛК, НЕЛК и осигуряване на права като на лице с увреждания;
 • Съдействие при изготвяне на документи за издаване на Протоколи на НЗОК за изпълнение на медикаментозно лечение
 • В Хоспис ВИТА могат да бъдат настанявани терминално хронично болни и инвалидизирани пациенти - както български, така и чужди граждани.