Информация

Бронхиалната астма е често срещано заболяване, особено в индустриално развитите страни. Тя се наблюдава по-често отколкото ракът, туберкулозата и ревматизмът. Заболяването започва най-често преди 10-тата година. В тази възраст момчетата боледуват по-често от момичетата /4:1; 3:1/. В по-късна възраст честотата е приблизително равна при мъжете и жените.

За възникването на бронхиална астма играят роля множество фактори, част от които не са добре изяснени:

Алергични фактори - имат значение при 70-90% от болните с бронхиална астма. Според вида и пътя на проникване алергените се разделят на външни и вътрешни.

Клинични форми: според водещата причина и имунологичен механизъм бронхиалната астма се разделя на:

 

1. Атопична бронхиална астма - с водеща роля на външни алергени. Най-честите антигени са домашен прах, полени, пух и перушина и др. Тази форма на бронхиална астма се среща предимно при лица под 35 годишна възраст /най-често у деца и юноши/.

2. Инфекционно-алергична бронхиална астма - етиологична роля играят инфекциозните процеси в дихателните пътища, най-често в горните, по-рядко в периферните бронхиектазии или в други органи /пиелит, холецистит/

3. Смесена бронхиална астма: установяват се данни както за атопична, така и за инфекциозно-алергична бронхиална астма.

4. Други форми: "аспиринова" астма; провокирана от физически усилия астма и др.

 

Клинична картина - най-характерната проява на бронхиалната астма е астматичният пристъп, израз на настъпилата бронхиална обструкция. Най-често се развива внезапно, а по-рядко се предхожда от продромални явления /вазомоторна реакция с обилна, водниста секреция от носа, често кихане, сухост в носа/, кашлица, хриптене, хъркащо дишане, вегетативни прояви и др.

Лечение: Приет е международен консенсус за лечение на бронхиална астма, който е въведен и в България. Лечението на бронхиална астма е успешно, особено ако се започне веднага след ранно поставена правилна диагноза и се води от специалист по белодробни болести.

Кабинет в ДКЦ