Информация

Д-р Беличева, кои са най-честите заболявания при децата?  
Най-честата патология в нашата практика е дихателната. Обикновено това са състояния, свързани с висока температура, остронастъпващи, много често причинени от вирусни заболявания, много често с бактериални усложнения, някои от тях изискващи и хоспитализация. Проблемни са също така и инфекциите на пикочните пътища, често пъти имаме травми.  
 
Кои са състоянията, които най-често стряскат родителите?  
Обикновено родителите се стряскат от заболявания, започващи с висок фебрилитет. Всички са чували за фебрилни гърчове и знаят, че високата температура е потенциално опасна за отключване на такъв, особено ако вече са имали един. Това ги кара да се притесняват, че може да настъпи отново. Това особено важи за семейства, в които някой от родителите е получавал фебрилни гърчове в детството си. Притеснения възникват и когато има придружаващо главоболия, светлобоязън, повръщане. Много често при остри вирусни инфекции тези симптоми са в цялостната рубрика на вирусната инфекция. Но температурата, главоболието и повръщането ни навеждат на мисълта за менингит. Това е нещото, което трябва да се изключи на първо чясто при клиничния преглед.  

Драматични са ситуациите при малки деца с високи температури, придружени от повръщане и диария. В повече от 80% от случаите те също са причинени от вируси и проблемът при тях е бързата дехидратация. Децата са много силно отпаднали, с учестено дишане, тахикардия, изсъхнали лигавици и хемодинамичен срив при тежките ситуации. Обикновено се изисква бързо решаване на проблема за възстановяването на загубите, от една страна, а от друга - предотвратяването на високата температура със симптоматично лечение, защото те сами по себе си обраменяват организма и допълнително влошават степента на дехидратация.  
 
Температурата е симптом както при лятната, така и при замната заболеваемост при децата. Какво бихте препоръчали в такива ситуации?  

На първо място детето трябва да се охлади, да се хидратира адекватно и да се даде антипиретик.  
 
В какви случаи не бихте изписали антипиретик?  

При най-малките пациенти не е пропоръчително прилагането на каквито и да е медикаменти за повлияване на температурата, особено когато децата са под 5 кг. На второ място това е наличието на анамнеза за изявена в миналото непоносимост към някой медикамент. На трето място това са деца с бронхиална астма.
 
Д-р Невяна Беличева завършва медицина през 1993 г. в Медицински университет - гр. София. Била е клиничен ординатор четири години към Катедрата по педиатрия, включваща всички бази с педиатрична насоченост. От 2004 г. е педиатър в ДКЦ Вита, База 1 (София, ул. Драговица №9).

Кабинет в ДКЦ