Информация

Доброкачествени тумори (бучки) на млечната жлеза

Какво са доброкачествените тумори на млечната жлеза?

Те се разделят основно на фиброаденоми и кисти.
Фиброаденомите са твърди, единични тумори (бучки), нефиксирани към околните тъкани. Най-често се срещат при жени под 30 години. Образуват се от разрастване на съединителната тъкан и епитела на млечната жлеза и се смятат за отклонение от нормалното им развитие. Причините за появата им са неизвестни, предполага се свръхчувствителност към естрогените.

Кисти на млечната жлеза
Смятат се за отклонение от нормалното развитие на млечната жлеза. Представляват разширени млечни канали, пълни с течност. Появяват се при една на всеки 14 жени, най-често след 35 годишна възраст, рядко преди 25 години. Влияят се от менструалния цикъл и естрогените и изчезват след менопаузата.

Какви са симптомите?
Фиброаденомите не предизвикват оплаквания. Обикновено случайно се откриват при преглед. Те се опипват като подвижни, единични бучки.

Кистите са свързани с неприятни, често болезнени усещания по време на менструалния цикъл. Характерна е гладката им повърхност при пипане. Те не са толкова подвижни като фиброаденомите.

Как се поставя диагнозата?

Провежда се внимателно интервю и преглед от специалист.
Разпитва се за възрастта, броя на децата, възрастта при първото раждане, дали има болка, промяна в размерите, отношение към менструалния цикъл.
Използват се мамография и ехография. При съмнение за злокачествен процес се предлага биопсия или операция за отстраняване на бучката и нейното изследване.

Какво е лечението?
Лечението на фиброаденома е същото, каквото е лечението при тумор в гърдата. При повечето пациенти се налага оперативно премахване на бучката с локална упойка. Неоперативно наблюдение се препоръчва при жени под 20-годишна възраст.
Ако се остави без операция, фиброаденомът нараства на големина с 1-3 см за около 5 години, като след това размерите му остават постоянни или дори намаляват.
Повторно развитие на фиброаденом след премахването му е необичайно.

Лечението на кистите е аспирация на съдържимото им. Оперативно премахване на кистите се препоръчва, ако съдържимото им е кървенисто или ако се развият повторно след аспирация.

Кабинет в ДКЦ