Информация

Неонатологичното отделение на МБАЛ „Вита” е с ниво на компетентност, отговарящо на всички съвременни изисквания за добра медицинска практика в съответствие с Медицинския стандарт по неонатология.

В отделението се осъществява ежедневна визитация на здравите новородени, а на децата на интезивно лечение – колкото пъти е необходимо в рамките на денонощието. Неонатологът е в ежедневен контакт с родителите, дава подробна и изчерпателна информация за състоянието на детето, като е осигурен неограничен достъп на майките до децата на интензивно лечение в инкубатор. Те престояват там до овладяване на острата фаза на заболяването и след стабилизиране на състоянието се адаптират на легло. Престоят им в болницата продължава до пълното нормализиране на клиничните и лабораторни показатели.

В случаите на заболявания на белия дроб с тежка дихателна недостатъчност, налагаща дълготрайна апаратна вентилация или мултидисциплинарна диагностика на вродени и/или хирургични заболявания, се извършва превеждане на детето в Университетска клиника по неонатология или специализирана кардиологична или хирургична клиника. Транспортирането се осъществява в присъствието на неонатолог от болница „Вита”.
Всички диагностично-лечебни медицински дейности и ваксинации се извършват след задължително подписване на информирано съгласие от страна на родителите. На всички новородени се извършват задължителните за възрастта имунизации, съобразно Националния имунизационен календар, както и слухов скрининг, и при необходимост трансфонтанелна и коремна ехография.

В денонощните грижи за майката и бебето ежеминутно участват и висококвалифицирани акушерки. Обръщаме специално внимание на стимулирането и осъществяването на ексклузивно кърмене. Известно е, че майчината кърма е най-добрата храна за новороденото и малкото кърмаче, която доставя не само всички необходими хранителни вещества, но и растежни фактори, хормони, имуноглобулини – субстанции на имунитета, включително и хормона на щастието. Доказано е, че кърмените деца израстват не само по-здрави, но и по-щастливи и уверени хора в зрелостта. При липса на противопоказания от страна на майката, всички деца на интензивно лечение се захранват задължително с майчина кърма.

Преди изписването от болница „Вита” акушерките въвеждат майката в ежедневните грижи за детето, показвайки им как се прави тоалет на бебето, включващ къпане, обработка на пъпа, грижи за кожата, смяна на пелени и не на последно място – грижи за млечните жлези на мама.

Освен таксата за раждането, по време на престоя родителите не заплащат допълнително за медикаменти и консумативи, свързани с обслужването на майката и бебето. Нашата цел е да превърнем раждането и престоя в отделението в един наистина спокоен, щастлив, вълнуващ и запомнящ се момент.

Екипът, осъществяващ диагностиката, лечението и грижите за новородените, включва неонатолози, акушерки, клинични и микробиологични лекари и лаборанти, рентгенолог и клиничен психолог.
Отделението работи денонощно. Боксовете за новородени са разположени в непосредствена близост до родилната и операционна зала, както и стаите, в които са настанени майките. Принципът на обслужване на децата е децентрализиран, т.е. здравите новородени се отглеждат и обгрижват в стаята на майката.

Неонатологичното отделение е напълно оборудвано с високоспециализирана апаратура и консумативи за интензивна терапия, диагностика и лечение на заболявания от страна на дихателната, храносмилателната, сърдечно-съдовата, отделителната системи, както и за профилактика и лечение на майчино-фетални инфекции и различните форми на жълтеница при новороденото дете. Разполагаме с 3 интензивни инкубатора, монитори за проследяване на жизнени показатели, перфузори за провеждане на парентерално хранене, LED-лампи за фототерапия.Отделение в МБАЛ