Информация

Процентът на децата в семейства, чиито членове са имали подобни инциденти, се увеличава до 10%.

Основната причина за възникването на гърча е повишената над 38,5 градуса температура. Тъй като фебрилният гърч възниква най-често при инфекции на горните дихателни пътища, предполага се инфекциозно-токсично въздействие върху централната нервна система у генетично предразположени деца, чийто гърчов праг е понижен.

Все още има много неясноти около механизмите, които предизвикват фебрилен гърч. Фебрилният гърч възниква обикновено в началния стадий на заболяването, макар и рядко може да се появи и в следващите.

Критериите за обикновен и усложнен фебрилен гърч са следните: Обикновен фебрилен гърч: - краткотраен до 10 мин; гърчът е тоничен, генерализиран; не се повтаря по време на едно и също заболяване; не се последва от огнищни или приходни неврологични симптоми; нервно-психическото развитие на детето е нормално. При фебрилен гърч трябва да се изключи менингоенцефалит. Фебрилният гърч изисква спешно лечение и активно наблюдение на развитието на детето.

Кабинет в ДКЦ