Информация

Обезболяването е неразделна част от хирургичното лечение. Анестезията е част от цялостния процес по осигуряване на Вашата безопасност, сигурност и комфорт. При операция за ингвинална херния предпочитаме т.наречената спинална или регионална анестезия. При нея се постигат благоприятни условия за операция само в определена област на тялото. Пациентът остава в съзнание и запазва собственото си дишане. Този вид анестезия се осъществява чрез апликация в гръбнака, в областта на кръста. Предимство на тази техника е, че в гръбнака може временно да се остави тънка тръбичка, през която да се въвеждат медикаменти за обезболяване и след операцията. Друго предимство на този вид обезболяване е, че пациентът получава като цяло много по-малко медикаменти, отколкото при общата анестезия. Това е важно, когато той страда от други сериозни заболявания или има противопоказания за обща анестезия. Обща анестезия се прилага при деца и при големи рецидивни или постоперативни хернии.

При регионална анестезия са възможни главоболие, гадене и сърбежи в рамките на първите 24 часа. Увреждания на гръбначния мозък са изключени, тъй като в зоната на убождане гръбначен мозък няма.
 

ВИТА Херния център