Информация

Херния двустранно е рисков фактор за по-често рецидивиране. Нараства необходимостта от прилагане на "платно". Ние препоръчваме лечението да се проведе в два отделни етапа през интервал минимум от три седмици. Възможно е и едноетапно опериране. Това удължава операцията и повишава риска от усложнения. Разумно е проблема с двустранната херния да се дискутира целенасочено съобразно Вашите ангажименти.

ВИТА Херния център