Информация

Хипотиреоидизъм представлява намалена секреция на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза. Заболяването се среща в 2% от населението. Съотношението жени:мъже е 10:1. В 90% от случаите се дължи на тиреоидит на Хашимото, след операция на  щитовидната жлеза и лечение с радиоактивен йод. Най-характерните симптоми са слабост, разсеяност, смущения в паметта, депресия, зиморничавост. Кожата е суха, окосмяването намалява, косата е тънка и чуплива. Слухът намалява, а гласът е дрезгав. Наблюдават се артериална хипертония, анемия, нарушения в менструацията. Лечението е заместително с тироидни хормони.

Кабинет в ДКЦ