Информация

Хроничните конюнктивити се характеризират с незабелязано начало, бавно развитие на клиничната картина и често персистират повече от 14 дни. Обективните симптоми /зачервяване, секреция/ са слаби, а субективните оплаквания /чувство за чуждо тяло, парене, глождене, сърбеж/ са добре изразени.

Хроничните инфекциозни конюнктивити се срещат по-рядко в сравнение с острите. Най-разпространените хронични конюнктивити са причинените от TBC, сифилис, трахома и дипробацила на Morax - Axenfeld. При всички тях в една или друга степен е засегната и роговицата. Част от хроничните неинфекциозни конюнктивити са по своята същност алергични /верналния конюнктивит, лимфатичния кератоконюнктивит, контактен алергичен конюнктивит/.

Други фактори, водещи до развитието на хронични неинфекциозни конюнктивити, са: некоригираните рефракционни аномалии, механични фактори (прах, тютюнев дим) и синдромът на "сухото око". При наличие на някои от горепосочените оплаквания е необходимо пациентите да се консултират с очен лекар. Изработването на бактериологични и алергологични изследвания ще допринесе за изясняване на причинителите на конюнктивита. Направата на антибиограма ще определи най-ефикасния медикамент при възпаление на конюнктивата.

Кабинет в ДКЦ