Информация

Лечението на изгарянето е локално и общо.

• Локалното лечение има за цел да излекува раните от изгаряне.Това става чрез превръзки и пластични операции.
Чрез превръзката се отстраняват мъртвите тъкани. Тази обработка е особено болезнена и за това винаги се извършва с упойка. Използват се специализирани превръзки, съдържащи сребърни съставки, които поддържат раната стерилна и водят до оздравяване на повърхностното изгаряне.

Когато изгарянето е дълбоко и не може да оздравее с превръзки, се правят пластични операции, за което ние във ВИТА разполагаме с прекрасен високоспециализиран екип.

• Общото лечение се провежда, ако е необходимо, и включва:

-    вливане на течности за компенсация на загубите от раните;
-    лечение на придружаващи заболявания;
-    лечение на възникналите от изгарянето усложнения и др.

Важно е да се знае , че обработката и лечението на раните от изгаряне трябва да се случи в стерилна среда от квалифициран екип специалисти и то в бърз порядък.

Всяко подценяване на ситуацията и самолечение силно повишава риска от трудно лечими последващи усложнения.

Други