Информация

Киста на млечната жлеза е опипваща се формация в млечната жлеза с подвижност спрямо околните тъкани. При пункция се аспирира течно съдържимо. Материалът се изпраща винаги за цитилогичен анализ.

Кабинет в ДКЦ