Информация

Основни субективни оплаквания и промени при заболявания на млечната жлеза

- болка - локализирана в цялата жлеза, едностранно или двустранно симетрично - неспецифичен симптом с различен механизъм на възникване. При продължителност над 3 дни се изисква консултация със специалист.
- зачервяване на кожата, включително и ареолата - чест симптом при възпаление, който може да маскира и злокачествен процес. При наличието му е задължителна консултацията със специалист.
- уплътняване на част или на цялата млечна жлеза /без оформяне на "бучка" / - ако не е симетрично в двете млечни жлези и не се променя в зависимост от положението на тялото, изисква консултация със специалист.
- опипване на "бучка" в млечната жлеза - безусловно изисква консултация със специалист.
- секреция от мамилата - безцветна, белезникава, светложълта, зеленикава, кафеникава, кървава - особено внимание при кървав секрет - изисква спешна консултация със специалист.
- промени в кожата на млечната жлеза - придърпване, разязвяване - сериозни симптоми, изискващи спешна консултация със специалист.

Кабинет в ДКЦ