Информация

Най-общо казано мамографията е рентгенова снимка на млечната жлеза. Обикновено две снимки в различни проекционни равнини са достатъчни за изясняване на състоянието на гърдата.

Мамографията е метод на изследване, който използва рентгеновите лъчи и получените чрез тях образи за откриване на аномалии в млечните жлези. Това е скринингов метод за откриване на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им. Чрез него се откриват “бучки” в гърдата, промени в структурата или калцификати, когато те са толкова малки, че не биха могли да се открият при обикновен преглед.

Международните институции за борба с рака на млечната жлеза препоръчват всички жени на възраст над 40 години да правят мамографии ежегодно /Аmerican Cancer Society/. Жените с повишен риск за развитие на рак на млечната жлеза са тези, на които майките или сестрите им са с диагностициран рак на млечната жлеза. Те би трябвало да направят своята първа мамография на възраст с 10 години по-малко от тази, на която е открит рак на млечната жлеза на техния близък.

Първата мамография е важна и основна. Спрямо нея се сравняват всички следващи. Така лекарите се ориентират и могат да определят дали има и в какво се състоят настъпилите промени в структурата на млечната жлеза. Много учени застъпват становището, че първата мамография трябва да бъде направена между 30 и 35 години. Те я наричат базисна.

Мамографията се изпълнява от специално подготвен екип от рентгенов лаборант и сертифициран лекар-рентгенолог. Използва се специален рентгенов апарат - мамограф, който позволява точно пространствено позициониране на тъканите на млечната жлеза. Прилага се лека, дозирана компресия върху гърдата, за да може тя да намали плоскостния си обем. По този начин се получава чист и ясен рентгенов образ на структурите на гърдата, като се използва максимално ниска доза на рентгеново облъчване. Компресията върху гърдата би могла да предизвика временен дискомфорт, но той трае само няколко секунди, докато се направи рентгеновата снимка. Понякога се налага да бъдат направени допълнителни рентгенографии в други проекции за изясняване на състоянието на структурите на млечната жлеза. Това се преценява и назначава от лекаря-рентгенолог, който разчита и интерпретира рентгеновия образ на мамографията.

Резултатът от изследването се предоставя на пациента възможно най-бързо след извършването му. Описва се състоянието на млечните жлези и се дават препоръки, ако е необходимо. Резултатът от изследването може да бъде предоставен на личния лекар или друг лекар специалист, поискал извършването му. При много жени жлезистата структура на гърдата е значително плътна. Тази тъкан изглежда “бяла” на рентгеновата снимка /мамографията/. Някои патологични структури също изглеждат “бели” на мамографията. Понякога е трудно да се направи разлика между тях, затова лекарят-рентгенолог може да препоръча да се направи допълнително ехографско /ултразвуково/ изследване или в някои случаи МRI /магнитен резонанс/.

Кабинет в ДКЦ